ECO tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng hệ thống quản lý tại nhiều doanh nghiệp/đối tác lớn

ECO tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng hệ thống quản lý tại nhiều doanh nghiệp/đối tác lớn

  22 /04 /2024

ECO vừa ký kết hợp đồng đào tạo và tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tể (như IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) cho nhiều doanh nghiệp (gồm... [Đọc tiếp]