ISO14051 – MFCA – Hạch toán chi phí dòng vật liệu

ISO14051 – MFCA – Hạch toán chi phí dòng vật liệu

  22 /04 /2024

MFCA là một công cụ để định lượng các dòng vật liệu trong dây chuyền sản xuất hoặc trong quá trình, theo cả đơn vị vật lý và tiền tệ. Nếu thực hiện được MFCA, doanh nghiệp có thể nhìn... [Đọc tiếp]