ISO50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

ISO50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

  13 /03 /2024

ECO đã được chọn là đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO50001 cho Công ty TNHH Sumi Wiring System, tại KCN Đồng Văn, Hà Nam. Đây là một trong những nghiệp hàng đầu... [Đọc tiếp]