Kết thúc hoạt động đào tạo chuyên sâu tại Phổ Yên, Thái Nguyên

Kết thúc hoạt động đào tạo chuyên sâu tại Phổ Yên, Thái Nguyên

  22 /04 /2024

ECO vừa kết thúc hoạt động đào tạo chuyên sâu với chủ đề: "Các công cụ quản lý an toàn thực phẩm và hướng dẫn đánh giá rủi ro với nhà cung cấp trong chuỗi thực phẩm" cho một doanh nghiệp... [Đọc tiếp]