Ký hợp đồng tư vấn với Công ty Baltic Hải Dương

Ký hợp đồng tư vấn với Công ty Baltic Hải Dương

  01 /02 /2011

Ký hợp đồng tư vấn với Công ty Baltic Hải Dương   Ngày 07/01/2011, ECO đã tiến hành ký hợp đồng tư vấn với nội dung công việc ‘tái cơ câu tổ chức và xây dựng hệ thống quản lý an toàn... [Đọc tiếp]