Ký hợp đồng tư vấn với Công ty Baltic Hải Dương

Ký hợp đồng tư vấn với Công ty Baltic Hải Dương

  01 /02 /2011

Ký hợp đồng tư vấn với Công ty Baltic Hải Dương Ngày 07/01/2011, ECO đã tiến hành ký hợp đồng tư vấn với nội dung công việc ‘tái cơ câu tổ chức... [Đọc tiếp]