Tin hoạt động quý II/2018

Tin hoạt động quý II/2018

  19 /07 /2018

Quí II – 2018, những điểm nổi bật Trong nửa đầu năm 2018, hai tiêu chuẩn quốc tế đã được ban hành mới/sửa đổi, gồm ISO45001:2018 – hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp, và ISO22000:2018 – hệ thống... [Đọc tiếp]

Tin hoạt động quý I/2018

Tin hoạt động quý I/2018

  16 /05 /2018

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG QUÝ I – 2018 Tiếp theo năm 2017, ECO tiếp tục cử các chuyên gia hàng đầu của công ty sang tu nghiệp tại nước ngoài nhằm chuẩn hóa, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn... [Đọc tiếp]

Tin hoạt động quý IV/2017

Tin hoạt động quý IV/2017

  16 /05 /2018

                                            BẢN TIN HOẠT ĐỘNG QUÝ IV/2017 Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu hóa và môi trường kinh doanh trong nước được cải thiện và đi vào ổn định, các doanh nghiệp FDI ngày càng quan tâm đầu... [Đọc tiếp]

Tin hoạt động quý III/2017

Tin hoạt động quý III/2017

  16 /05 /2018

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG QUÝ 3/2017 Quý 3 -2017, ECO tiếp tục triển khai nhiều dự án mới và thực hiện các hoạt động thường lệ với các dự án đã ký trước đây. Hoạt động tư vấn nâng cấp hệ... [Đọc tiếp]

Tin hoạt động Quý I/2017

Tin hoạt động Quý I/2017

  16 /05 /2018

Bản tin quí I – ECO cung cấp dịch vụ cho các khách hàng truyền thống Trong quí đầu của 2017, ECO đã triển khai hoạt động tư vấn, đào tạo liên quan đến các tiêu chuẩn phiên bản mới nhất... [Đọc tiếp]

Tin hoạt động Quý II/2017

Tin hoạt động Quý II/2017

  16 /05 /2018

Bản tin Quí II – ECO hoàn thành kế hoạch 2017 trong sáu tháng đầu năm Tiếp theo đà tăng trưởng mạnh mẽ từ quí trước, ECO đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh cả năm 2017 chỉ trong sáu tháng... [Đọc tiếp]