GAET – Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

GAET – Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  22 /04 /2024

Ngày 12/4/2024, GAET đã khởi công xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hệ thống có phạm vi áp dụng rộng, liên quan đến các hoạt động kinh doanh vật liệu nổ, thương mại... [Đọc tiếp]

Tin hoạt động quý III/2017

Tin hoạt động quý III/2017

  16 /05 /2018

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG QUÝ 3/2017 Quý 3 -2017, ECO tiếp tục triển khai nhiều dự án mới và thực hiện các hoạt động thường lệ với các dự án đã ký trước đây. Hoạt động tư vấn nâng cấp hệ... [Đọc tiếp]