GAET – Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  22 /04/2024

GAET – Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Ngày 12/4/2024, GAET đã khởi công xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hệ thống có phạm vi áp dụng rộng, liên quan đến các hoạt động kinh doanh vật liệu nổ, thương mại quân sự và quản lý các công ty thành viên.

GAET là một trong những doanh nghiệp lớn của Bộ Quốc phòng, trực tiếp nằm dưới sự quản lý của Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng, lĩnh vực hoạt động nổi bật là kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp ["GAET là đầu mối duy nhất của Bộ Quốc phòng được giao nhiệm vụ xuất nhập khẩu, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp cho các ngành xây dựng, giao thông, khai khoáng…phục vụ nền kinh tế quốc dân" – nguồn trích từ website của GAET].

ECO vinh dự được lựa chọn là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 cho GAET.

Nguồn tin: Công ty tư vấn ECO.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN