ECO tiếp tục cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội (CSR)

  01 /06/2011

ECO tiếp tục cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội (CSR)

ECO tiếp tục cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực trách nhiệm xã hội (CSR)

Tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan để chủ đề trách nhiệm xã hội (CSR), trong tháng 05/2011, ECO đã hoàn tất nội dung đánh giá việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại công ty TNHH gốm Khánh An – một công ty liên doanh giữa Đan Mạch và Việt Nam với sản phẩm sứ mềm, chuyên xuất khẩu sang thị trường Đan Mạch và thị trường Châu Âu.

Hoạt động này được ECO phối hợp thực hiện với các chuyên gia đầu ngành của Viện Bảo Hộ Lao Động Việt Nam để đo kiểm thực tế các chỉ số liên quan đến tiêu chuẩn vệ sinh lao động và tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam.

Dự án đánh giá việc thực thi trách nhiệm xã hội (CSR) tại Khánh An là một sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của ECO liên quan đến chủ đề trách nhiệm xã hội (CSR), Khánh An là doanh nghiệp liên doanh thứ 03 giữa Đan Mạch và Việt Nam sử dụng dịch vụ của ECO liên quan đến chủ đề này.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN