Giới thiệu tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (thay thế ISO/TS 16949:2009)

  10 /12/2016

Giới thiệu tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (thay thế ISO/TS 16949:2009)

Tiêu chuẩn IATF16949

IATF 16949 là tiêu chuẩn về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, trong đó bao gồm yêu cầu đặc trưng cho ngành công nghiệp ô tô. 

1.   IATF 16949 LÀ GÌ?

IATF 16949 là tiêu chuẩn về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, trong đó bao gồm yêu cầu đặc trưng cho ngành công nghiệp ô tô.

Phiên bản trước đó, ISO/TS 16949 được chuẩn bị bởi International Automotive Task Force (IATF) và Japan Automobile Manufacturer Association, Inc. (JAMA) với sự hỗ trợ của tiểu ban TC 176, Quản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng. Phiên bản 2002 thay thế phiên bản thứ nhất năm 1999 (ISO/TS 16949 :1999). Sau đó, tiêu chuẩn được sửa đổi lần thứ ba năm 2009, và gần đây nhất là phiên bản IATF 16949:2016 được IATF ban hành tháng 10 năm 2016.

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các tổ chức sản xuất và cung cấp: chi tiết hoặc vật liệu, dịch vụ nhiệt luyện, sơn, mạ hay xử lý bề mặt, hoặc các sản phẩm khác do khách hàng chỉ định. Về nguyên tắc tiêu chuẩn này có thể áp dụng được cho mọi chi tiết “on car - on road” (lắp trên xe - chạy trên đường)

2.   MỤC TIÊU CỦA TIÊU CHUẨN NÀY

Mục tiêu của tiêu chuẩn này là phát triển một hệ thống quản lý chất lượng, nhắm tới sự cải tiến liên tục, nhấn mạnh đến việc ngăn ngừa sai lỗi, giảm sự biến động và giảm lãng phí trong chuỗi cung cấp.

Tiêu chuẩn kỹ thuật này cùng với các yêu cầu cụ thể của khách hàng tạo thành các yêu cầu cơ bản đối với một hệ thống quản lý chất lượng cho các doanh nghiệp muốn áp dụng tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn kỹ thuật này muốn loại bỏ sự đánh giá chồng chéo và đưa ra cách tiếp cận chung trong việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp ô tô và cung cấp sản phẩm phục vụ công nghiệp ô tô

3.   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH IATF 16949

Dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9000 :1987 (ban hành năm 1987), Hiệp hội ô tô, các hãng ô tô lớn của các quốc gia Châu Âu và Mỹ đã đưa ra các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng đặc trưng cho ngành công nghiệp ô tô. Trong đó phải kể đến VDA 6.1 (Đức), AVSQ (Ý), Big Three: Ford, Chrysler & General Motor  với tiêu chuẩn QS 9000 (Mỹ), và EAQF (Pháp).

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của quá nhiều tiêu chuẩn khác nhau thì các nhà cung cấp cho ngành công nghiệp ô tô đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi buộc phải tuân thủ các yêu cầu khác nhau.

Từ thực tế này xuất hiện nhu cầu tổ hợp các tiêu chuẩn khác nhau thành một tiêu chuẩn mang tính quốc tế cho ngành công nghiệp ô tô và loại bỏ sự đánh giá chồng chéo. Các tổ chức có tên dưới đây đã cùng tham gia để đưa ra tiêu chuẩn kỹ thuật ISO/TS 16949: ISO(International Organisation for Standardisation), IATF (International Automotive Task Force), AIAG (Automotive Industry Action Group),ANFIA (Associazione Nationale Français Industrie Automobilistiche), CCFA (Comité des Constructeurs Français d’Automibiles), FIEV(Fédération des Industries des Equipments pour Véhicules), SMMT LTD (Society of Motor Manufacturers and Traders LTD), VDA(Verband Der Automobilindustrie E.V.), TC 176 (Technical Committee 176)

Phiên bản đầu tiên của IATF (ISO/TS 16949) được ban hành vào năm 1999 và gọi là ISO/TS 16949:1999. Phiên bản thứ nhất này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9000:1994. Sau ba lần sửa đổi (năm 2002, 2009, 2016), phiên bản mới nhất IATF 16949:2016 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn ISO 9000:2015.

4. CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN IATF 16949

Đến nay, phiên bản mới nhất IATF 16949:2016 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 9000:2015 nên IATF 16949 cũng có câu trúc 10 chương: 

1)   Phạm Vi

2)   Tài liệu tham khảo

3)   Thuật ngữ & định nghĩa

4)   Bối cảnh của tổ chức

5)   Lãnh đạo

6)   Hoạch định

7)   Hỗ trợ 

8)   Điều hành

9)   Đánh giá kết quả hoạt động

10) Cải tiến 

So sánh với nó, trước kia, phiên bản cũ ISO/TS 16949:2009 được xây dựng dựa trên cơ sở tiêu chuẩn ISO 9000:2008 nên ISO/TS 16949 cũng được chia thành 8 chương chính, trong đó:

  1)   Phạm vi

  2)   Tài liệu tham khảo

  3)   Thuật ngữ & định nghĩa

  4)   Hệ thống quản lý chất lượng

  5)   Trách nhiệm của lãnh đạo

  6)   Quản lý nguồn lực

  7)   Tạo sản phẩm

  8)   Đo lường, phân tích và cải tiến

Trong tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009, các nội dung được đóng khung là các yêu cầu được lấy nguyên văn từ tiêu chuẩn ISO 9000:2008. Các nội dung nằm bên ngoài khung là các yêu cầu được bổ sung bởi International Automotive Task Force (IAFT) và được áp dụng riêng cho ngành công nghiệp ô tô.

 

5.   CÁC SỔ TAY CHUYÊN NGÀNH

Đối với hệ thống quản lý chất lượng đặc thù của ngành công nghiệp ô tô, bên cạnh những yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/TS 16949, doanh nghiệp áp dụng còn phải kết hợp các yêu cầu riêng biệt của khách hàng vào hệ thống quản lý chất lượng của mình.

Mỗi khách hàng đều có những yêu cầu riêng, trong đó nhiều khách hàng ban hành thành các sổ tay chính thức cho nhà cung cấp nhưng cũng có khách hàng không có sổ tay cho nhà cung cấp.

Tuy nhiên, với mỗi doanh nghiệp khi áp dụng ISO/TS 16949  đều phải áp dụng nhuần nhuyễn 5 sổ tay do IATF ban hành chính thức bao gồm: APQP (Advanced Product Quality Planning), FMEA (Failure Modes and Effects Analysis), SPC (Statistical Process Control),MSA (Measurement System Analysis), PPAP (Production Part Approval Process).

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN