Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18000

  01 /12/2016

Giới thiệu tiêu chuẩn OHSAS 18000

Giới thiệu về OHSAS18000

Viện tiêu chuẩn Anh quốc (BSI) là một cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về công tác tiêu chuẩn hóa. Rất nhiều tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) lấy tư duy và cảm hứng từ các tiêu chuẩn của BSI. Tiêu chuẩn OHSAS18000 là một trường hợp như vậy. Được ra đời lần đầu tiên vào năm 1999, sửa đổi lần thứ nhất năm 2007, tiêu chuẩn OHSAS18000 nhắm tới việc trang bị cho các doanh nghiệp một công cụ quản lý tiên tiến để xác định các mối nguy/rủi ro có thể có đối với người lao động, nhằm giảm thiểu các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, qua đó gián tiếp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp.

Tiêu chuẩn OHSAS18000 có cấu trúc hoàn toàn tương thích với các tiêu chuẩn nổi tiếng khác của tổ chức quốc tế về công tác tiêu chuẩn hóa (ISO) như ISO14000 hay ISO9000. Việc áp dụng đồng bộ các tiêu chuẩn này giúp cho doanh nghiệp có được lợi ích to lớn liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm có đặc tính kỹ thuật ổn định, đồng thời thân thiện với môi trường và giảm thiểu mối nguy xảy ra tai nạn lao động, hướng tới một nơi làm việc ngày càng thân thiện hơn với người lao động của doanh nghiệp

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN