Tiêu chuẩn quản lý

  10 /12/2016

Tiêu chuẩn quản lý

Một doanh nghiệp khi muốn quản lý một quá trình, điều cần làm đó là chuẩn hóa cách thức thực hiện các công việc của quá trình đó. Khi muốn chuẩn hóa một hệ thống các quá trình, một cách logic, doanh nghiệp cần chuẩn hóa các bước thực hiện công việc của một hệ thống các quá trình, hay còn gọi là Hệ Thống Quản Lý. Trên thế giới, tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) hoặc các tổ chức có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa (viện tiêu chuẩn Anh BSI, tổ chức SAI, …) đã tổng kết những kinh nghiệm quản lý quý báu để viết ra thành các tiêu chuẩn quản lý, nhằm quảng bá tri thức cho nhân loại. Không nằm ngoài tư duy chung đó, các hệ thống quản lý được ECO chuyển giao tới doanh nghiệp đều là các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến nhất trên thế giới.

Các tiêu chuẩn quản lý do tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ban hành gồm:

  • Hệ thống quản lý chất lượng chung:       ISO9000
  • Hệ thống quản lý chất lượng đặc thù theo từng ngành công nghiệp: ISO/TS16949 cho công nghiệp ô tô, ISO22000 cho công nghiệp thực phẩm, ISO13485, ISO27000 cho an ninh thông tin, ISO/IEC17025 cho phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn
  • Hệ thống quản lý môi trường ISO14000
  • Các tiêu chuẩn quản lý do các tổ chức khác ban hành
  • Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp – OHSAS18000 do viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) ban hành
  • Hệ thống trách nhiệm xã hội SA8000 do tổ chức SAI ban hành

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN