ECO tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng hệ thống quản lý tại nhiều doanh nghiệp/đối tác lớn

ECO tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng hệ thống quản lý tại nhiều doanh nghiệp/đối tác lớn

  22 /04 /2024

ECO vừa ký kết hợp đồng đào tạo và tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tể (như IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) cho nhiều doanh nghiệp (gồm... [Đọc tiếp]

ECO kết thúc tư vấn thành công xây dựng hệ thống quản lý các chất nguy hại theo tiêu chuẩn QC080000

ECO kết thúc tư vấn thành công xây dựng hệ thống quản lý các chất nguy hại theo tiêu chuẩn QC080000

  13 /03 /2024

IECC là ủy ban điện/điện tử quốc tế, là một trong những tổ chức toàn cầu hàng đầu, đã ban hành nhiều tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực điện, điện tử, mà một trong số đố là QC080000 –... [Đọc tiếp]