BẢN TIN QUÍ III - ĐÀO TẠO NEW VDA - AIAG FMEA

BẢN TIN QUÍ III - ĐÀO TẠO NEW VDA - AIAG FMEA

  05 /12 /2019

  FMEA và một phần của nó PFMEA là một trong năm công cụ cốt lõi của ngành công nghiệp ô tô mà các tổ chức muốn có chứng nhận IATF 16949 phải áp dụng. FMEA là một trong những công... [Đọc tiếp]