CÁC BƯỚC KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (GHGI)

CÁC BƯỚC KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (GHGI)

  12 /03 /2024

CÁC BƯỚC KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH (GHGI) Ngày 7/1/2022, Chính phủ đã ban hành nghị định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon, tiếp sau đó ngày 18/1/2022, Thủ tướng chính phủ ban hành... [Đọc tiếp]

ISO22000 – MỘT TIÊU CHUẨN HYBRID

ISO22000 – MỘT TIÊU CHUẨN HYBRID

  12 /03 /2024

ISO22000 – MỘT TIÊU CHUẨN HYBRID Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO22000:2018 là một hệ thống quản lý chuyên ngành, được thừa hưởng 2 nền tảng lớn, một là hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9001,... [Đọc tiếp]

Cập nhật tin tức về phiên bản mới IATF 16949:2016

Cập nhật tin tức về phiên bản mới IATF 16949:2016

  30 /10 /2016

Bên cạnh hoạt động tư vấn, ECO cũng đã cập nhật tin tức mới nhất về việc ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn IATF 16949 (thay thế ISO/TS 16949). Thông tin mới nhất về việc áp dụng và... [Đọc tiếp]

Chính thức cung cấp dịch vụ liên quan đến phiên bản mới (ISO9001:2015, ISO14001:2015)

Chính thức cung cấp dịch vụ liên quan đến phiên bản mới (ISO9001:2015, ISO14001:2015)

  01 /10 /2015

Chính thức cung cấp dịch vụ liên quan đến phiên bản mới (ISO9001:2015, ISO14001:2015) Như chúng ta đã biết, ngày 15/09/2015 tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa đã chính thức ban hành phiên bản mới 2015 đối với cả... [Đọc tiếp]

ECO tiếp tục cung cấp dịch vụ đào tạo liên quan đến TS16949 cho doanh nghiệp Nhật Bản

ECO tiếp tục cung cấp dịch vụ đào tạo liên quan đến TS16949 cho doanh nghiệp Nhật Bản

  01 /09 /2013

ECO tiếp tục cung cấp dịch vụ đào tạo liên quan đến TS16949 cho doanh nghiệp Nhật Bản Công ty Hi-LEX và Hamaden (hai doanh nghiệp Nhật Bản) vừa ký kết hợp đồng đào tạo và đánh giá hệ thống quản... [Đọc tiếp]

ECO bế giảng khóa đào tạo ‘Giám đốc sản xuất nâng cao’

ECO bế giảng khóa đào tạo ‘Giám đốc sản xuất nâng cao’

  01 /04 /2012

ECO bế giảng khóa đào tạo ‘Giám đốc sản xuất nâng cao’ Ngày 17/03/2012, ECO đã bế giảng khóa đào tạo ‘Giám đốc sản xuất nâng cao’, đây là khóa học chuyên sâu và được thiết kế cho các học viên... [Đọc tiếp]