ISO14051 – MFCA – Hạch toán chi phí dòng vật liệu

ISO14051 – MFCA – Hạch toán chi phí dòng vật liệu

  22 /04 /2024

MFCA là một công cụ để định lượng các dòng vật liệu trong dây chuyền sản xuất hoặc trong quá trình, theo cả đơn vị vật lý và tiền tệ. Nếu thực hiện được MFCA, doanh nghiệp có thể nhìn... [Đọc tiếp]

ECO tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng hệ thống quản lý tại nhiều doanh nghiệp/đối tác lớn

ECO tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng hệ thống quản lý tại nhiều doanh nghiệp/đối tác lớn

  22 /04 /2024

ECO vừa ký kết hợp đồng đào tạo và tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tể (như IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) cho nhiều doanh nghiệp (gồm... [Đọc tiếp]

GAET – Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

GAET – Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  22 /04 /2024

Ngày 12/4/2024, GAET đã khởi công xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Hệ thống có phạm vi áp dụng rộng, liên quan đến các hoạt động kinh doanh vật liệu nổ, thương mại... [Đọc tiếp]

Kết thúc hoạt động đào tạo chuyên sâu tại Phổ Yên, Thái Nguyên

Kết thúc hoạt động đào tạo chuyên sâu tại Phổ Yên, Thái Nguyên

  22 /04 /2024

ECO vừa kết thúc hoạt động đào tạo chuyên sâu với chủ đề: "Các công cụ quản lý an toàn thực phẩm và hướng dẫn đánh giá rủi ro với nhà cung cấp trong chuỗi thực phẩm" cho một doanh nghiệp... [Đọc tiếp]

ISO13485 – Hệ thống chất lượng đặc thù trong lĩnh vực y tế

ISO13485 – Hệ thống chất lượng đặc thù trong lĩnh vực y tế

  13 /03 /2024

Sau đại dịch covid 19, Việt Nam chứng kiến việc dịch chuyển chuỗi cung ứng cho ngành sản xuất trang thiết bị y tế từ Trung Quốc sang. Nhiều doanh nghiệp FDI Nhật Bản ở Việt Nam, với năng lực... [Đọc tiếp]

ISO50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

ISO50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

  13 /03 /2024

ECO đã được chọn là đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO50001 cho Công ty TNHH Sumi Wiring System, tại KCN Đồng Văn, Hà Nam. Đây là một trong những nghiệp hàng đầu... [Đọc tiếp]