Nước ngoài

Nước ngoài

  12 /11 /2016

Công ty ECO tự hào là một trong những công ty tư vấn về hệ thống quản lý lớn nhất miền Bắc nếu tính trên tiêu chí về số lượng khách hàng nước ngoài đã sử dụng dịch vụ của... [Đọc tiếp]

TRONG NƯỚC

TRONG NƯỚC

  12 /11 /2016

Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là một thị trường mênh mông với các đặc trưng rất rõ nét như: Thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao,... [Đọc tiếp]

Doanh nghiệp  nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước

  12 /11 /2016

Nền kinh tế Việt Nam có một đặc thù khác biệt với các nước khác trên thế giới đó là vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp này đang trong quá trình sắp xếp, tái... [Đọc tiếp]