Tiếp cận quá trình trong TS 16949

Tiếp cận quá trình trong TS 16949

  10 /12 /2016

Tiếp cận quá trình trong TS 16949 Thuật ngữ "tiếp cận quá trình" được phổ biến trong cộng đồng quản lý chất lượng bắt đầu từ khi tiêu chuẩn ISO 9001:2000 được ban hành vào cuối năm 2000. Cho đến nay... [Đọc tiếp]

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000

  10 /12 /2016

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO14000 Loài người đang bước những bước cuối cùng của thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, các thách thức đối với doanh nghiệp ngày càng tăng cao và đa dạng. Nhận thức hay... [Đọc tiếp]

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9000

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 9000

  10 /12 /2016

Tiêu chuẩn ISO 9001 chỉ ra "các hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng" cũng như cách thức xác định "các hoạt động ảnh hưởng đến chất lượng"  trong tổ chức. Thông qua các yêu cầu trong tiêu chuẩn tổ chức áp dụng ISO... [Đọc tiếp]

Tiêu chuẩn quản lý

Tiêu chuẩn quản lý

  10 /12 /2016

Một doanh nghiệp khi muốn quản lý một quá trình, điều cần làm đó là chuẩn hóa cách thức thực hiện các công việc của quá trình đó. Khi muốn chuẩn hóa một hệ thống các quá trình, một cách... [Đọc tiếp]

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP

  10 /12 /2016

Giới thiệu về ISO22000 Thực phẩm là một sản phẩm đặc biệt, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Việc để xảy ra các sự cố liên quan đến sản phẩm thực phẩm dẫn đến hậu... [Đọc tiếp]

Giới thiệu tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (thay thế ISO/TS 16949:2009)

Giới thiệu tiêu chuẩn IATF 16949:2016 (thay thế ISO/TS 16949:2009)

  10 /12 /2016

Tiêu chuẩn IATF16949 IATF 16949 là tiêu chuẩn về các yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng, trong đó bao gồm yêu cầu đặc trưng cho ngành công nghiệp ô tô.  1.   IATF 16949 LÀ GÌ? IATF 16949 là tiêu chuẩn về... [Đọc tiếp]

  • 1
  • 2