ISO13485 – Hệ thống chất lượng đặc thù trong lĩnh vực y tế

ISO13485 – Hệ thống chất lượng đặc thù trong lĩnh vực y tế

  13 /03 /2024

Sau đại dịch covid 19, Việt Nam chứng kiến việc dịch chuyển chuỗi cung ứng cho ngành sản xuất trang thiết bị y tế từ Trung Quốc sang. Nhiều doanh nghiệp FDI Nhật Bản ở Việt Nam, với năng lực... [Đọc tiếp]