ECO hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính

ECO hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính

  13 /03 /2024

Trong thời gian vừa qua, ECO đã thực hiện hoạt động đào tạo/hướng dẫn cho một loạt doanh nghiệp FDI Nhật bản để thực hiện kiểm kê khí nhà kính (có thể kể tên như Sumidenso, Sumiden, Kuroda Kagaku, Nissei... [Đọc tiếp]