ECO hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính

  13 /03/2024

ECO hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Trong thời gian vừa qua, ECO đã thực hiện hoạt động đào tạo/hướng dẫn cho một loạt doanh nghiệp FDI Nhật bản để thực hiện kiểm kê khí nhà kính (có thể kể tên như Sumidenso, Sumiden, Kuroda Kagaku, Nissei Technology, Hamaden, Meiko,…). Nội dung đào tạo dựa trên các hướng dẫn của IPCC (ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu, tiêu chuẩn ISO14064 và các hướng dẫn/quy định được nêu trong văn bản pháp quy của Việt Nam).

Việt Nam đang có những cam kết mạnh mẽ về giảm thiểu khí nhà kính, hướng tới một nền kinh tế xanh, phát thải carbon thấp, thậm chí đã có mục tiêu giảm phát thải dòng = 0 vào những năm 2050.

Chỉnh phủ cũng đã ban hành nghị định về kiểm kê khí nhà kính (GHGI), thủ tướng cũng đã ban hành danh mục các doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính đợt đầu, và đang khuyến khích hình thành thị trường tín chỉ carbon.

ECO vẫn đang tiếp tục thực hiện các hoạt động đào tạo/tư vấn cho các doanh nghiệp để thực hiện các yêu cầu này, đặc biệt là nhóm phải thực hiện GHGI theo quyết định của thủ tướng.

Nguồn tin: Công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN