TRONG NƯỚC

  12 /11/2016

TRONG NƯỚC

Hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là một thị trường mênh mông với các đặc trưng rất rõ nét như: Thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao, thiếu trang thiết bị công nghệ cao, thiếu vốn. Những bài toán về chuẩn hóa và tối ưu hóa công tác quản lý tại khối doanh nghiệp này thực sự là những thách thức vô cùng thú vị cho bất kỳ một chuyên gia tư vấn quản lý nào. Với lòng yêu nghề, không ngại khó và mong muốn cháy bỏng được truyền bá kiến thức/kinh nghiệm về công tác quản lý doanh nghiệp cho những doanh nhân Việt nam, Công ty ECO đã từng bước tiếp cận và cung cấp dịch vụ tư vấn của mình cho phân khúc thị trường này, có thể kể ra một sốtên quen thuộc:

-         LiOA, Thép Cửu Long, Sơn Lucky House, Sơn Rosa, Cáp điện Ngọc Khánh/Đông Giang, nhựa Folin, Nhà máy kính Kiến An, …

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN