Doanh nghiệp nhà nước

  12 /11/2016

Doanh nghiệp  nhà nước

Nền kinh tế Việt Nam có một đặc thù khác biệt với các nước khác trên thế giới đó là vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp này đang trong quá trình sắp xếp, tái cơ cấu nhằm tạo được đà phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, Công ty ECO cũng đã cung cấp dịch vụ cho nhiều tên tuổi lớn như: Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Tổng công ty Chè, Nhà in Báo Nhân Dân, Nhà in Báo Lao Động, Công ty đóng tầu Hồng Hà (Bộ quốc phòng), …

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN