BẢN TIN QUÍ III - ĐÀO TẠO NEW VDA - AIAG FMEA

  05 /12/2019

BẢN TIN QUÍ III - ĐÀO TẠO NEW VDA - AIAG FMEA

 

FMEA và một phần của nó PFMEA là một trong năm công cụ cốt lõi của ngành công nghiệp ô tô mà các tổ chức muốn có chứng nhận IATF 16949 phải áp dụng. FMEA là một trong những công cụ quan trọng & khó áp dụng nhất trong năm công cụ. Phiên bản gần đây nhất là phiên bản thứ 4 ban hành năm 2008 bởi AIAG (Automotive Industry Action Group), một tổ chức phi lợi nhuận được thiết lập bởi GM, Ford & Chrysler.

Trong khi đó các thành viên của Hiệp hội sản xuất ô tô Đức (VDA-Verband der Automobilindustrie) cũng phát hành một tiêu chuẩn tương tự có tên gọi là VDA 6.4.

Về cơ bản cả hai đều là một phương pháp luận phân tích được sử dụng để đảm báo cân nhắc và xử lý các vấn đề tiềm ẩn trong quá trình phát triển sản phẩm và quá trình.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất (OEM) muốn cắt giảm số lượng nhà cung ứng cấp 1 & nhà cung ứng có xu hướng cung cấp linh kiện cho nhiều hơn một nhà sản xuất, việc áp dụng đồng thời hai cách tiếp cận của FMEA gây ra nhiều khó khăn cho cả khách hàng và nhà cung cấp.

Năm 2015, AIAG và VDA đã thành lập một nhóm làm việc chung với nhiệm vụ phát triển một tiêu chuẩn FMEA thống nhất, giảm thiểu sự nhầm lẫn và trùng lặp trong các tổ chức phải áp dụng cả hai cách tiếp cận. Trải qua nhiều lần thảo luận và góp ý, phải đến tháng 6-2019, phiên bản đầu tiên của AIAG - VDA FMEA được phát hành.

Về cấu trúc, phiên bản AIAG - VDA FMEA có sự thay đổi hoàn toàn so với phiên bản cũ, những thay đổi chính bao gồm:

  1. Quá trình triển khai gồm 7 bước để phù hợp với tư duy rủi ro;
  2. Cách tiếp cận hệ thống để xác định mối quan hệ giữa các cấp trong hệ thống (cấp đối tượng phân tích, cấp cao hơn và cấp thấp hơn trong hệ thống);
  3. Thay đổi trình tự phân tích: hình thức sai lỗi (FM)-tác động của sai lỗi (FE)-nguyên nhân sai lỗi (FC) thành tác động của sai lỗi (FE)-hình thức sai lỗi (FM)-nguyên nhân sai lỗi (FC) để phù hợp với mối liên hệ giữa các cấp của hệ thống;
  4. Bổ sung các phương pháp đánh giá điểm xuất hiện (O) để phù hợp với các tình huống;
  5. Điều chỉnh cách đánh giá điểm phát hiện (D) dựa trên năng lực kiểm tra;
  6. Thay điểm ưu tiên rủi ro (RPN) bằng hành động ưu tiên (AP) để phù hợp với logic đánh giá rủi ro.

Tuần đầu tháng 11/2019, các giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn của ECO đã cập nhật kiến thức mới liên quan đến công cụ nêu trên, các học viên chủ yếu đến từ các khách hàng truyền thống của ECO (và đều được ECO tư vấn xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/TS16949 trước đây và/hoặc IATF16949 sau này).

Việc đào tạo/cập nhật các kiến thức mới cho đối tác là một hoạt động thường xuyên của ECO, và liên quan đến nhiều công cụ quản trị doanh nghiệp (như các mô hình hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo các tiêu chuẩn ISO, hoặc các tiêu chuẩn chuyên ngành như IATF, FSSC, GMP,…),

Nguồn: Công ty tư vấn ECO.

3 BÌNH LUẬN

Palozolve

31/ 08/ 2022

Buy Cialis 20mg Europe stromectol pill for lice Cialis Billig Rezept

Tyclise

12/ 06/ 2022

https://newfasttadalafil.com/ - cialis on line Lhrels Propecia Effects On Women Androgenetic Alopecia Cialis https://newfasttadalafil.com/ - buy cialis online reviews Viagra O Similares

actioky

13/ 04/ 2022

Ignyql https://bestadalafil.com/ - Cialis Znqnzo Cialis POWER LINES OF THE BODY Traditional Chinese medicine sees disease as a disturbance of the flow of qi energy in the body. Tbqxdu https://bestadalafil.com/ - cialis online prescription

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN