Các hoạt động của ECO trong tháng 9/2016

  30 /09/2016

Các hoạt động của ECO trong tháng 9/2016

Tháng 9/2016, hoạt động tư vấn và đào tạo của ECO được thúc đẩy mạnh mẽ bằng việc khởi công nhiều dự án mới, tập trung vào nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo yêu cầu của phiên bản mới ISO 9001/ 14001: 2015, và đều được triển khai tại các doanh nghiệp FDI Nhật Bản (Taisei (Hanoi), Sumiden, Sanwa vàFujico).

 

Ngoài ra, ECO vẫn tiếp tục triển khai hoạt động đào tạo kỹ năng trong côngviệc (lập kế hoạch, quản lý nhân sự, giao tiếp) cho Lâm Viễn. Đây cũng là một trong những thế mạnh về đào tạo của ECO.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN