Cụm tin vắn - ECO cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và Đan Mạch

  01 /10/2011

Cụm tin vắn - ECO cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và Đan Mạch

Cụm tin vắn - ECO cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và Đan Mạch

ECO vừa kết thúc hoạt động đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14000 tại Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam, một công ty 100% vốn Nhật Bản, có nhà máy tại Khu CN Đại An, Hải Dương. Đây là công ty nước ngoài đầu tư lớn nhất vào Hải Dương, có 4 nhà máy với gần 1 vạn cán bộ công nhân viên, chuyên sản xuất các linh kiện trong lĩnh vực điện/điện tử. Đây là hoạt động được ECO duy trì liên tục trong 07 năm qua.

Trong tháng 09/2011, ECO cũng vừa kết thúc hoạt động đánh giá về CSR (trách nhiệm xã hội) tại công ty Esoftflow – một liên doanh giữa của Đan Mạch và Việt Nam và hoạt động trong lĩnh vực IT. Hoạt động này cũng đã được ECO thực hiện vào năm 2010, khi đó là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác với Đại Sứ Quán Đan Mạch.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN