ECO cung cấp dịch vụ cho Honda Việt Nam.

  01 /06/2012

ECO cung cấp dịch vụ cho Honda Việt Nam.

ECO cung cấp dịch vụ cho Honda Việt Nam.

Công ty Honda Việt Nam đã ký hợp đồng với ECO để cung cấp khóa đào tạo liên quan đến tiêu chuẩn quốc tế HACCP – được biết đến như là phương pháp phân tích mối nguy và xác định điểm kiểm soát tới hạn để xác định các mối nguy và kiểm soát các mối nguy trọng yếu (gọi là điểm kiểm soát tới hạn) trong quá trình chế biến thực phẩm. Đây là hoạt động nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể của công ty. Hoạt động đào tạo sẽ được thực hiện trong tháng 6/2012, chia thành 3 đợt, bao gồm cả hoạt động đào tạo lý thuyết và các hoạt động thực hành thực tế.

ECO vấn đang cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn tổ chức của mình cho các doanh nghiệp Nhật Bản, và đây là một trong những thế mạnh truyền thống của ECO trong suốt nhiều năm hoạt động.

Nguồn tin: Công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN