ECO cung cấp dịch vụ cho Sanyu Seimitsu Việt Nam

  08 /05/2013

ECO cung cấp dịch vụ cho Sanyu Seimitsu Việt Nam

ECO cung cấp dịch vụ cho Sanyu Seimitsu Việt Nam

Đây là một doanh nghiệp chế xuất của Nhật Bản, nhà máy tại khu CN Phúc Điền (Hải Dương) với các sản phẩm nhựa cho ngành điện/điện tử và khuôn mẫu chính xác.

Năm 2010, ECO đã tư vấn xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng và môi trường theo tiêu chuẩn ISO9001 & ISO14001 (được chứng nhận bởi tổ chức TUV – Đức).

Trong lần hợp tác này, ECO tiếp tục cung cấp các dịch vụ đào tạo và đánh giá duy trì hệ thống quản lý và sẽ được thực hiện trong tháng 5,6/2013.

 Theo tin từ công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN