ECO ký hợp đồng với công ty TNHH FCC Việt Nam liên quan đến TS16949

  01 /04/2011

ECO ký hợp đồng với công ty TNHH FCC Việt Nam liên quan đến TS16949

ECO ký hợp đồng với công ty TNHH FCC Việt Nam liên quan đến TS16949

Công ty TNHH FCC Việt Nam, một doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% từ Nhật Bản, đã từng lựa chọn ECO là đối tác hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TS16949 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2004, các hệ thống này đều đã được đánh giá chứng nhận và cấp chứng chỉ xác nhận sự phù hợp.

Trong quý 1 năm 2011, ECO đã tiến hành các hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý môi trường tại FCC (như là một hoạt động duy trì hệ thống)

Tiếp tục trong tháng 10/2011, ECO tiếp tục được lựa chọn để cung cấp dịch vụ đào tạo các kiến thức liên quan đến tiêu chuẩn ISO/TS16949 (đào tạo yêu cầu tiêu chuẩn và đào tạo 05 công cụ chính, gồm APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA).

Hiện nay, ECO đang là công ty dẫn đầu thị trường Miền Bắc trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn/đào tạo liên quan đến các tiêu chuẩn quản lý hệ thống như ISO9000, ISO14000 và TS16949 cho các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN