ECO ký hợp đồng với SHIHEN

  01 /11/2011

ECO ký hợp đồng với SHIHEN

ECO ký hợp đồng với SHIHEN

Trong tháng 10/2011, ECO đã được công ty TNHH SHIHEN Việt Nam (một doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản) lựa chọn để cung cấp dịch vụ hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008. Hoạt động tư vấn đầu tiên sẽ được thực hiện bắt đầu từ trung tuần tháng 11/2011.

Shihen hiện có nhà máy tại khu Công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, các sản phẩm chính là chi tiết linh kiện điện, điện tử xuất khẩu.

Shihen là doanh nghiệp thứ 06 tại khu công nghiệp Tiên Sơn được ECO cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến tiêu chuẩn quốc tế ISO (trước đó là Điện Nissin, Kinyosha, Amstrong Werstern, Bao bì Tín Thành, Đức Việt).

ECO đã có mặt tại hầu hết các khu công nghiệp lớn nhất miền bắc (Thăng Long, Nội Bài, Quang Minh, Phúc Điền, Tân Trường, Đại An, Nomura, Quế Võ, Quang Châu,…) và vẫn đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại các khu công nghiệp trên toàn miền bắc.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN