ECO tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo với các doanh nghiệp (Palfinger Ned Deck, Levi Strauss Viet Nam, Hanel PT)

  31 /08/2014

ECO tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo với các doanh nghiệp (Palfinger Ned Deck, Levi Strauss Viet Nam, Hanel PT)

ECO tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo với các doanh nghiệp (Palfinger Ned Deck, Levi Strauss Viet Nam, Hanel PT)

Trong tháng 7 và 8/2014, ECO đã ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường, an toàn sức khỏe nghề nghiệp và chất lượng cho 03 doanh nghiệp đến từ Hà Lan, Việt Nam và Mỹ

Công ty Palfinger Ned Deck, một doanh nghiệp tới từ Hà Lan, chuyên sản xuất các thiết bị cứu hộ cứu nạn sử dụng trên tầu biển, giàn khoan, xây dựng nhà máy tại Việt Nam từ năm 2005, sản phẩm của công ty chủ yếu xuất khẩu. Hoạt động tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của ECO sẽ bắt đầu từ tháng 8/2014.

Hanel là một tập đoàn có tiếng của Việt Nam, hoạt động đa ngành, và lần hợp tác này, ECO sẽ hướng dẫn xây dựng hê thống quản lý môi trường theo ISO14001 cho một doanh nghiệp thành viên – Hanel PT, dự án đã thực hiện hoạt động đào tạo đầu tiên vào trung tuần tháng 7/2014.

Cũng trong đầu tháng 8/2014, ECO sẽ khảo sát chi tiết hiện trạng về công tác quản lý môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp đối với thương hiệu toàn cầu Levi Strauss (cho nhà máy tại Ninh Bình, Việt Nam) nằm trong lộ trình xây dựng hệ thống quản lý phù hợp với ISO14001 và OHSAS18001

Vào trung tuần tháng 8/2014, ECO cũng sẽ triển khai công tác tư vấn cho 05 doanh nghiệp nữa (01 đến từ Đức, 02 doanh nghiệp Việt Nam và 02 từ Nhật Bản), đều liên quan đến ISO9001:2008, thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong các bản tin hoạt động tiếp theo.

Theo tin từ công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN