Kết thúc thành công một loạt dự án ISO9000, ISO14000 và OHSAS18000 (Sumitomo Nacco, Fujico, Kyoei, Bao Bì Cửu Long)

  01 /09/2013

Kết thúc thành công một loạt dự án ISO9000, ISO14000 và OHSAS18000 (Sumitomo Nacco, Fujico, Kyoei, Bao Bì Cửu Long)

Kết thúc thành công một loạt dự án ISO9000, ISO14000 và OHSAS18000 (Sumitomo Nacco, Fujico, Kyoei, Bao Bì Cửu Long)

ECO vừa kết thúc thành công một loạt các dự án tư vấn xây dựng hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, đó là Sumitomo Nacco (xây dựng hệ thống quản lý tích hợp theo 3 tiêu chuẩn ISO9000, ISO14000 và OHSAS18000), là Fujico (xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9000), là Kyoei (xây dựng hệ thống quản lý môi trường ISO14000) và Bao bì Cửu Long (xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO9000).

Các dự án trên đều được các tổ chức chứng nhận nước ngoài danh tiếng đánh giá cấp chứng chỉ (BVC, TUV Rheinland, SGS, DAS,... ).

ECO nhiệt liệt chúc mừng các doanh nghiệp vừa hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý theo các chuẩn mực quốc tế và hy vọng việc duy trì sẽ được thực hiện tốt, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, ECO sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động của mình (liên quan đến việc đào tạo/hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh thông qua việc áp dụng công cụ quản lý tiên tiến trên thế giới)

 Theo tin từ công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN