Ký hợp đồng tư vấn với Công ty Công nghệ Hsien Yuan Việt Nam

  01 /02/2011

Ký hợp đồng tư vấn với Công ty Công nghệ Hsien Yuan Việt Nam

Ký hợp đồng tư vấn với Công ty Công nghệ Hsien Yuan Việt Nam

 Ngày 17/01/2011, Công ty ECO đã ký hợp đồng xây dựng hệ thống quản lý tích hợp theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 và ISO14001:2004 cho Công ty Hsien Yuan Việt nam. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư đến từ Đài Loan, đóng tại KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc với hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực xử lý bề mặt kim loại. Với thế mạnh truyền thống trong việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nước ngoài, ECO đã được Công ty công nghệ Hsien Yuan Việt nam lựa chọn là đối tác cung cấp dịch vụ này (trong tổng cộng 05 đối tác cùng đến chào dịch vụ)

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN