Tin hoạt động quý IV/2019

  10 /08/2020

Tin hoạt động quý IV/2019

TIN HOẠT ĐỘNG QUÍ IV/2019

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO) đã ban hành một hoạt các tiêu chuẩn liên quan đến các hệ thống quản lý, từ các tiêu chuẩn có thể áp dụng cho mọi loại hình tổ chức (như ISO9001, ISO14001, ISO45001) cho đến các tiêu chuẩn chuyên ngành (như ISO13485 cho lĩnh vực sản xuất trang thiết bị y tế, ISO22000 cho các tổ chức thuộc chuỗi thực phẩm) và thậm chi là tiêu chuẩn cho các lĩnh vực rất hẹp, ít doanh nghiệp hoạt động (như ISO11137 – yêu cầu liên quan đến dịch vụ chiếu xạ).

Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú, một trong những doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực chiếu xạ (chiếu xạ thực phẩm, thủy/hải sản, đông/nam dược, trang thiết bị y tế) đã hợp tác với ECO để xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý tích hợp theo 3 tiêu chuẩn: ISO9001, ISO13485 và ISO11137.

Hoạt động chiếu xạ là hoạt động đặc thù, chuyên ngành, sử dụng tính năng diệt khuẩn của chùm tia điện tử (e-beam), chùm tia X (từ máy phát Xray) hoặc chùm tia gamma (từ các nguồn phóng xạ) để vô khuẩn các sản phẩm thực phẩm, dược phẩm và dụng cụ y tế.

Cũng trong thời gian này, ECO vẫn đang triển khai đồng bộ các hoạt động tư vấn/đào tạo theo IATF, ISO cho các đối tác truyền thống, chủ yếu là khối doanh nghiệp FDI đến từ Nhật Bản.

Nguồn tin: Công ty tư vấn ECO

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN