Cập nhật tin tức về phiên bản mới IATF 16949:2016

  30 /10/2016

Cập nhật tin tức về phiên bản mới IATF 16949:2016

Bên cạnh hoạt động tư vấn, ECO cũng đã cập nhật tin tức mới nhất về việc ban hành phiên bản mới của tiêu chuẩn IATF 16949 (thay thế ISO/TS 16949). Thông tin mới nhất về việc áp dụng và đánh giá cho phiên bản mới IATF 16949:2016 được tóm tắt như sau:

1. Ban hành

  • Tiêu chuẩn IATF 16949:2016 đã được ban hành ngày 01/10/2016, thay thế cho ISO/TS 16949:2009.
  • Giấy chứng nhận ISO/TS 16949:2009 không còn hiệu lực sau ngày 14/09/2018.

2. Yêu cầu về thời gian chuyển đổi:

  • Sau ngày 01/10/2017, không còn cuộc đánh giá nào được tiến hành theo ISO/TS 16949:2009
    (Bao gồm đánh giá chứng nhận lần đầu, đánh giá giám sát, tái chứng nhận hay đánh giá chuyển đổi)

3. Chứng nhận lần đầu IATF 16949

  • Tổ chức có thể được chứng nhận lần đầu theo ISO/TS 16949:2009 cho đến ngày 01/10/2017, tuy nhiên chứng chỉ ISO/TS 16949:2009 chỉ có hiệu lực đến  14/09/2018.
    Sau ngày 01/10/2017, tổ chức chỉ có thể được đánh giá và chứng nhận theo tiêu chuẩn IATF 16949.
  • Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, tổ chức có thể thực hiện đánh giá chuyển đổi ISO/TS 16949:2009 sang IATF 16949:2016 

Hiện tại, ECO đã sẵn sàng cho việc trao đổi, cung cấp các thông tin và tư vấn cho khách hàng liên quan đến tiêu chuẩn mới IATF 16949:2016. Với các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tư vấn về xây dựng hệ thống quản lý theo ISO/TS 16949:2009, ECO sẽ liên lạc để thông báo về việc cập nhật phiên bản. Với các khách hàng khác, nếu có nhu cầu cung cấp các thông tin liên quan, ECO sẽ sắp xếp & hồi đáp thông tin khi nhận được liên lạc.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN