ISO50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

  13 /03/2024

ISO50001 – Hệ thống quản lý năng lượng

ECO đã được chọn là đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO50001 cho Công ty TNHH Sumi Wiring System, tại KCN Đồng Văn, Hà Nam. Đây là một trong những nghiệp hàng đầu của Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các hệ thống dây diện cung cấp chủ yếu cho ngành ô tô, và là một doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn, thuộc diện phải kiểm toán năng lượng theo quyết định của Bộ Công thương.

Dự án đã được triển khai từ tháng 10/2023, và đã được tổ chức chứng nhận JQA của Nhật Bản đánh giá giai đoạn 1 vào tháng 3/2024, dự kiến hoạt động đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 sẽ được thực hiện trong tháng 4/2024.

Được biết, hệ thống quản lý năng lượng theo ISO50001 là một hệ thống quản lý chuyên ngành hẹp, giúp cho doanh nghiệp có cách tiếp cận một cách hệ thống để quản lý việc sử dụng năng lượng một cách tổng thể, góp phần tăng cường kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời giúp giảm thiểu việc phát thải khí nhà kính, góp phần tạo nên xu hướng sản xuất xanh, vốn đang được cổ vũ mạnh mẽ trên thế giới cũng như ở Việt Nam.

Nguồn tin: Công ty tư vấn ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN