Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000

  10 /12/2016

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14000

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO14000

Loài người đang bước những bước cuối cùng của thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, các thách thức đối với doanh nghiệp ngày càng tăng cao và đa dạng. Nhận thức hay còn gọi là đạo đức của người tiêu dùng ngày càng nâng cao, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm/dịch vụ từ các doanh nghiệp không những có chất lượng sản phẩm tốt, dịch vụ hậu mãi tốt, giá cả phù hợp mà còn hướng tới các doanh nghiệp luôn thân thiện với môi trường, thân thiện với người lao động, hoàn thành đầy đủ trách nhiệm xã hội của mình.

Sự việc người tiêu dùng quay lưng lại với sản phẩm của công ty Vedan vì làm ảnh hưởng nghiêm trọng môi trường của sông Thị Vải là một câu chuyện cụ thể để minh chứng cho tư duy tiêu dùng thông thái hơn, đạo đức hơn, thân thiện với môi trường hơn.

Một trong những công cụ giúp cho doanh nghiệp có thể chứng minh với bên ngoài về tính thân thiện môi trường chính là bộ tiêu chuẩn ISO14000 ~ hệ thống quản lý môi trường. Xuất phát từ tư duy doanh nghiệp cần có những hoạt động chứng minh cụ thể về tính thân thiện môi trường, khả năng kiểm soát tốt các tác động xấu lên môi trường. Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa đã ban hành bộ tiêu chuẩn ISO14000 lần đầu tiên vào những năm cuối của thiên niên kỷ trước (1996), bộ tiêu chuẩn này đã được sửa đổi lần thứ hai năm 2004 và phiên bản mới nhất đã được ban hành năm 2015. Sơ lược về lịch sử hình thành của bộ tiêu chuẩn ISO14000 có thể được tóm tắt như sau:

-         Năm 1996: tiêu chuẩn đầu tiên của bộ tiêu chuẩn ISO14000 ra đời

-         Năm 1997: các tiêu chuẩn của bộ tiêu chuẩn ISO14000 ra đời đầy đủ

-         Năm 2004: tiêu chuẩn ISO14001 phiên bản 2004 phát hành (thay thế cho tiêu chuẩn ISO14001 phiên bản 1996).

-         Năm 2015: tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2015 ra đời (thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001 phiên bản 2004).

Trong những năm gần đây, rất nhiều doanh nghiệp đã và đang áp dụng thành công tiêu chuẩn này, những doanh nghiệp đi tiên phong đều là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt nam, từ đó lan tỏa đến các doanh nghiệp đối tác khác, điển hình là Canon với chính sách điều phối xanh (chỉ mua hàng từ các nhà cung ứng thân thiện môi trường), đã tạo thành một chuỗi cung ứng xanh, góp phần thúc đẩy xu hướng doanh nghiệp áp dụng ISO14000 ngày càng tăng trong thời gian gần đây.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN