Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP

  10 /12/2016

Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 22000/HACCP

Giới thiệu về ISO22000

Thực phẩm là một sản phẩm đặc biệt, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. Việc để xảy ra các sự cố liên quan đến sản phẩm thực phẩm dẫn đến hậu quả chết người là điều không thể chấp nhận được.

Nhiều tổ chức thế giới rất quan tâm đến việc làm thế nào để sản phẩm thực phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được cả hai tiêu chí: sản phẩm thực phẩm phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến và sản phẩm thực phẩm phải an toàn.

Các điều kiện tiên quyết để một doanh nghiệp có thể sản xuất ra các sản phẩm thực phẩm an toàn và phù hợp mục đích sử dụng đã được ra đời từ những năm 1969.

Các phương pháp đặc biệt nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm nhận biết được đầy đủ các mối nguy có thể ảnh hưởng đến tính an toàn và tính phù hợp mục đích của thực phẩm cũng đã ra đời và được biết đến với cái tên HACCCP (Phương pháp phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn).

Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO), kết hợp với các điều kiện tiên quyết và phương pháp HACCP cũng như nền tảng của tiêu chuẩn ISO9000 (hệ thống quản lý chất lượng) đã cho ra đời bộ tiêu chuẩn ISO22000 vào năm 2005 nhằm đưa ra mô hình hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm.

Tiêu chuẩn ISO22000 thừa kế đầy đủ các tinh hoa của cách tiếp cận theo hệ thống đối với công tác quản lý chất lượng của bộ tiêu chuẩn ISO9000 và các công cụ chuyên biệt như HACCP và các chương trình tiên quyết để kiểm soát triệt để mọi mối nguy có thể ảnh hưởng đến tính an toàn và tính phù hợp của thực phẩm.

Hiện tại, có thể nói tiêu chuẩn ISO22000 là bộ tiêu chuẩn tiên tiến nhất giúp doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến thực phẩm chứng minh với người tiêu dùng về khả năng sản xuất thực phẩm một cách an toàn và phù hợp với mục đích sử dụng dự kiến.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN