DỊCH VỤ

  09 /12/2016

DỊCH VỤ

Công ty tư vấn ECO với đội ngũ chuyên gia vượt trội về năng lực chuyên môn, luôn dẫn đầu về chất lượng trong các lĩnh vực tư vấn quản lý hệ thống và các công nghệ quản lý tiên tiến khác.

Dịch vụ của công ty ECO có thể chia thành 03 cấp độ khác nhau.

 

Cấp độ dịch vụ thứ nhất (ECO1) – tư vấn quản lý hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế

 •      ISO9000:        Hệ thống quản lý chất lượng
 •      ISO14000:      Hệ thống quản lý môi trường
 •      ISO/TS16949: Hệ thống quản lý chất lượng đặc thù cho nghành công nghiệp ô tô
 •      ISO22000:      Hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
 •      OHSAS18000:Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp
 •      ISO/IEC17025:Hệ thống quản lý chất lượng đặc thù cho phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn
 •      GMP:             Sản xuất sạch hơn, áp dụng cho các doanh nghiệp dược phẩm
 •      HACCP:          Phương pháp phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, áp dụng cho các                                        doanh nghiệp sản xuất thực phẩm
 •      ISO13485:      Hệ thống quản lý chất lượng đặc thù cho ngành sản xuất thiết bị y tế
 •      SA8000:         Trách nhiệm xã hội
 •     TL9000:           Hệ thống quản lý chất lượng đặc thù cho ngành sản xuất các thiết bị viễn thông​

 

Cấp độ dịch vụ thứ hai (ECO2)  – tư vấn áp dụng các công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động

     Áp dụng các công cụ cải tiến chuyên biệt như 5S, Kaizen, công cụ thống kê (SPC), quản lý tác nghiệp sản xuất,…

     Kiểm toán môi trường công nghiệp, kiểm toán năng lượng, các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và      bảo vệ môi trường

     Quản lý nhân lực

     Kế hoạch chiến lược

 

Cấp độ dịch vụ thứ ba (ECO3) – Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và triển khai các giải pháp quản lý/thương mại điện tử.

Với các dịch vụ của mình, ECO mong muốn tạo tiếng vang thông qua các nguyên tắc làm việc được hình thành như một nét văn hóa:

 •      Phương pháp chuyên nghiệp
 •      Tinh thần tận tụy
 •      Chuyển giao kiến thức

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN