Kết quả hoạt động năm 2010

  31 /12/2010

Kết quả hoạt động năm 2010

Kết quả hoạt động năm 2010

Trong năm 2010, công ty tư vấn ECO đã ký hợp đồng với 32 doanh nghiệp, trong đó có 15 doanh nghiệp được ECO cung cấp các dịch vụ truyền thống (tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO9000, ISO14000, TS16949, ISO22000, GMP/HACCP/CAC-RCP,…), và 17 doanh nghiệp còn lại ECO cung cấp các dịch vụ đặc biệt – chủ yếu là hoạt động đào tạo chuyên sâu về các kiến thức quản lý chuyên nghành. Cũng trong năm 2010, ECO bắt đầu cung cấp giảng viên cho Viện đào tạo doanh nhân Hà Nội với các bài giảng chuyên sâu về Quản lý tác nghiệp sản xuất, Quản lý nhân sự và các kỹ năng mềm cho các học viên của Viện.

Cũng trong năm 2010, có 20 doanh nghiệp được ECO tư vấn xây dựng thành công các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO/TS 16949, ISO22000, GMP) và đã được các tổ chức chứng nhận uy tín của quốc tế và Việt Nam cấp chứng chỉ.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN