Thư viện

  14 /12/2016

Thư viện

Khi bạn cho đi nghĩa là bạn đang làm giàu. Phương châm này càng đúng hơn trong phạm trù kiến thức. Khi ta chia sẻ kiến thức cho mọi người, không đồng nghĩa với việc ta mất đi kiến thức của mình. Kiến thức càng được chia sẻ cho nhiều người, càng có cơ hội áp dụng vào thực tế. Chỉ khi áp dụng vào thực tế kiến thức mới thực sự được kiểm chứng. Sự phản hồi về thành bại khi vận dụng kiến thức sẽ góp phần cho kiến thức đó trở nên đầy đủ hơn và giá trị hơn.

Với mong muốn tạo nên một địa điểm để gieo mầm kiến thức về quản lý nói chung và quản lý doanh nghiệp nói riêng, chúng tôi xây dựng thư viện này và cố gắng đăng tải những hiểu biết còn hạn chế của mình. Phản hồi và đóng góp của những ai ghé qua trang này chính là sự chăm bón tuyệt vời cho những kiến thức đó phát triển.

Trân trọng cám ơn! 

2 BÌNH LUẬN

Oriendy

31/ 05/ 2022

Wheezes are heard when air is forced through narrowed or obstructed airways. https://newfasttadalafil.com/ - buying cialis online forum Cialis Ksuztm https://newfasttadalafil.com/ - where to buy cialis online safely Cialisis 20mg Online Purchase

Oriendy

11/ 05/ 2022

https://newfasttadalafil.com/ - cialis 40 mg Keflex Sinus Infections Luekgs Cause is unknown. Dcutnd cialis Cialis Naranja Erljba Lioresal 40 Mg https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN