ECO hợp tác với trường đào tạo doanh nhân PTI

  01 /06/2011

ECO hợp tác với trường đào tạo doanh nhân PTI

ECO hợp tác với trường đào tạo doanh nhân PTI

Trong thời gian qua, công ty tư vấn ECO đã cung cấp giảng viên cho trường đào tạo doanh nhân PTI – một tổ chức chuyên cung cấp các loại hình đạo tạo công cộng (Public) và đào tạo tại doanh nghiệp (In-house).

Các nội dung đào tạo được ECO tiến hành liên quan đến các chủ đề ‘quản lý sản xuất’ và ‘quản lý dự án’, và được thực hiện dưới cả hai hình thức (Public và In-house).

Việc cung cấp giảng viên cao cấp cho các tổ chức đào tạo là hoạt động thường niên của ECO, bắt đầu được thực hiện từ năm 2010, tập trung vào các thế mạnh truyền thống của ECO trong lĩnh vực quản lý sản xuất, các công cụ cải tiến hoạt động của doanh nghiệp, quản lý nhân sự, quản lý dự án và các lĩnh vực chuyên môn khác theo yêu cầu của đối tác.

Được biết, cũng trong năm 2011, ECO sẽ tiếp tục hợp tác với nhiều tổ chức đào tạo khác để tiếp tục tiến hành các khóa đào tạo này.

Cũng trong năm 2011, ECO sẽ trực tiếp có các hoạt động đào tạo thông qua hình thức chiêu sinh công cộng (Public training) để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN