ECO khai giảng khóa đào tạo giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

  01 /08/2011

ECO khai giảng khóa đào tạo giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

ECO khai giảng khóa đào tạo giám đốc sản xuất chuyên nghiệp

Ngày 05/07/2011, ECO đã khai giảng khóa đào tạo giám đốc sản xuất chuyên nghiệp theo hình thức đào tạo công cộng (một loại hình đào tạo chiêu sinh các cá nhân có nhu cầu đến từ các doanh nghiệp khác nhau, khác với hình thức đào tạo tại doanh nghiệp – hay còn gọi là đào tạo in-housse).

Với chặng đường trên một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất, các giảng viên cao cấp của ECO sẽ cung cấp các kiến thức và trải nghiệm thực tế cho các học viên liên quan đến chủ đề này, và hy vọng sẽ trang bị các kiến thức và kỹ năng nhất định để các học viên có thể thực hiện tốt hơn công việc hiện tại hoặc tương lai.
Khóa đào tạo kéo dài 12 buổi và dự kiến sẽ bế giảng vào trung tuần tháng 8/2011, các học viên đa phần đều đến từ các doanh nghiệp sản xuất (như Công ty CP Trường Phú – nhà sản xuất dây/cáp điện, công ty nha khoa Detech, công ty CP nhựa Opec, công ty TNHH Parker Processing Việt Nam, công ty CP ACT, công ty TNHH Micro Matic Việt Nam, …).

Trong thời gian tiếp theo, ECO sẽ liên tiếp chiêu sinh các khóa đào tạo công cộng, đặc biệt chuyên sâu về lĩnh vực quản trị sản xuất.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN