ECO thực hiện hoạt động đào tạo liên quan đến CSR (trách nhiệm xã hội)

  01 /04/2011

ECO thực hiện hoạt động đào tạo liên quan đến CSR (trách nhiệm xã hội)

ECO thực hiện hoạt động đào tạo liên quan đến CSR (trách nhiệm xã hội)

Trong khuôn khổ dự án 2008 – VN 171 -192 do chương trình SWITCH ASIA của châu Âu tài trợ, ngày 23/03/2011, chuyên gia của ECO đã có buổi thuyết trình tại khóa đào tạo chuyên gia tư vấn về trách nhiệm xã hội. Tham dự buổi thuyết trình có các thành viên đến từ các tổ chức liên quan (như Trường đại học Kinh tế quốc dân, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam - VCCI, Helvetas Swiss Intercooperation, Support Center for Development of Children (SCDC), VNCPC,… và các cá nhân hiện là chuyên gia tư vấn về trách nhiệm xã hội). Việc thuyết trình tại hội thảo là hoạt động được thực hiện theo phạm vi của hợp đồng ký giữa công ty tư vấn ECO và trung tâm sản xuất sạch – VNCPC.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN