Tiếp tục khai gảng khóa học ‘Quản lý sản xuất chuyên nghiệp’ tại Công ty thực phẩm Thiên Hương miền Bắc.

  01 /10/2011

Tiếp tục khai gảng khóa học ‘Quản lý sản xuất chuyên nghiệp’ tại Công ty thực phẩm Thiên Hương miền Bắc.

Tiếp tục khai gảng khóa học ‘Quản lý sản xuất chuyên nghiệp’ tại Công ty thực phẩm Thiên Hương miền Bắc.

Ngày 11/09/2011, ECO đã khai giảng khóa học ‘Quản lý sản xuất chuyên nghiệp’ tại công ty thực phẩm Thiên Hương miền Bắc – một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thực phẩm có tiếng trên thị trường. Khóa học sẽ diễn ra trong tháng 09 với sự tham gia của Ban giám đốc, trưởng các bộ phận trong công ty, đặc biệt là các cán bộ liên quan đến quản lý sản xuất.

Thời gian gần đây, ECO liên tiếp khai giảng các khóa học chuyên sâu về ‘Quản lý sản xuất chuyên nghiệp’ tại nhiều doanh nghiệp và vẫn đang tiếp tục khai giảng các khóa học tương tự nhưng với hình thức chiêu sinh khác (chiêu sinh công cộng).

Trong thời gian tới, các khóa học chuyên sâu về các lĩnh vực khác (quản lý chât lượng, quản lý môi trường, quản lý an toàn,…) cũng sẽ được ECO triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN