Tiếp tục khai giảng khóa đào tạo ‘Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp’

  01 /01/2012

Tiếp tục khai giảng khóa đào tạo ‘Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp’

Tiếp tục khai giảng khóa đào tạo ‘Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp’

Ngày 03/12/2011, ECO đã khai giảng khóa học tiếp theo với nội dung “Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp”, đây là hoạt động đào tạo công cộng thường kỳ nằm trong hệ thống dịch vụ do ECO đang cung cấp trên thị trường.

Các học viên của khóa học chủ yếu đến từ các khách hàng/đối tác thân thiết của ECO và các doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu theo học về chuyên đề quản lý sản xuất (như FOLIN, cồn Hà Thành, may Thanh Trì, gốm Khánh An, …).

Khóa học sẽ kéo dài trong 03 tháng, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 2/2012.

Giáng viên của khóa học là các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm thực tiễn của ECO, kết hợp với các học viên hầu hết đều là các cán bộ quản lý lâu năm tại các doanh nghiệp, khóa học sẽ hứa hẹn thu được nhiều kết quả bổ ích và có tính ứng dụng thực tiễn cao.

 

Khóa học tiếp theo với chuyên đề ‘Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp” và “Giám đốc chất lượng” sẽ được sớm khai giảng vào thời điểm đầu năm 2012.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN