Bản tin hoạt động tháng 11/2016

  30 /12/2016

Bản tin hoạt động tháng 11/2016

Tháng 11/2016, ECO đã khởi công thêm dự án mới tại Công ty Việt Nam Tabuchi Electronic – dự án triển khai với nội dung nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng & môi trường theo phiên bản ISO 9001/14001 : 2015.

Trong tháng 11, các hoạt động của ECO tập trung nhiều nhất vào đánh giá nội bộ tại các khách hàng: Fukoku, Fujita, Fertile, Hamaden, Taisei, Kehin, Inoac, Enplas,... . Đây là các dự án đã được ECO tư vấn, triển khai áp dụng được một thời gian & đang trong giai đoạn chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận. Dự kiến, các dự án này sẽ thực hiện đánh giá chứng nhận vào tháng 12 & đầu năm 2017. Song song với hoạt động này, các hoạt động về đào tạo, tư vấn vẫn được ECO duy trì  hỗ trợ thường xuyên đối với tất cả các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của ECO

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN