Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam (MIVN) ký hợp đồng với ECO.

  01 /06/2012

Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam (MIVN) ký hợp đồng với ECO.

Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam (MIVN) ký hợp đồng với ECO.

ECO vừa ký hợp đồng đào tạo với MIVN liên quan đến các công cụ cải tiến chất lượng chuyên
biệt (QCC và các công cụ QC), hoạt động này là một phần trong kế hoạch cải tiến nâng cao
hiệu quả hoạt động quản lý doanh nghiệp của MIVN. Các doanh nghiệp Nhật Bản (nói riêng) và
các doanh nghiệp nước ngoài (nói chung) đều rất quan tâm đến hoạt động đào tạo cho nhân
viên về các công cụ và kiến thức để cải tiến chất lượng công việc. Việc đào tạo này được thực
hiện mang tính lặp lại đều đặn hàng năm, góp phần tạo nên văn hóa cải tiến liên tục rất nổi
tiếng của các doanh nghiệp Nhật Bản.

ECO sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo các công cụ cải tiến chất lượng cho các doanh
nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản.

Theo tin từ công ty tư vấn ECO

2 BÌNH LUẬN

Dimoult

07/ 12/ 2022

where to buy cialis online forum com reference Book 10, Hadith 5 English translation Book 10, Hadith 1248 Arabic reference Book 10, Hadith 1209

annuatamy

31/ 08/ 2022

Cialis Jelly stromectol cvs

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN