ECO cung cấp dịch vụ cho Canon, SumiDenso và Nippon Steel

  01 /03/2013

ECO cung cấp dịch vụ cho Canon, SumiDenso và Nippon Steel

ECO cung cấp dịch vụ cho Canon, SumiDenso và Nippon Steel

ECO vừa thực hiện các hoạt động đánh giá và đào tạo cho các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản và là đối tác sử dụng dịch vụ truyền thống nhiều năm qua (Canon, SumiDenso) hoặc mới sử dụng lần đầu tiên (Nippon Steel). Các tiêu chuẩn được đánh giá và đào tạo là ISO14001:2004 và OHSAS18001:2007.

Trong tháng 3/2013, ECO sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động tư vấn, đánh giá và đào tạo của mình cho 16 đối tác khác trong khuôn khổ các hợp đồng đã ký kết từ trước, đồng thời sẽ triển khai thêm ít nhất 03 hợp đồng mới liên quan đến OHSAS18000, ISO22000 và TS16949.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN