ECO ký hợp đồng đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn ISO14000 tại Công ty TNHH Longtech Precision Việt Nam (LTVN)

  01 /06/2012

ECO ký hợp đồng đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn ISO14000 tại Công ty TNHH Longtech Precision Việt Nam (LTVN)

ECO ký hợp đồng đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn ISO14000 tại Công ty TNHH Longtech Precision Việt Nam (LTVN)

ECO vừa được lựa chọn là đối tác cung cấp dịch vụ đào tạo liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO14000 tại LTVN. Ngoài các kiến thức liên quan đến bộ tiêu chuẩn ISO14000, các yêu cầu luật định của Việt Nam liên quan đến bảo vệ môi trường cũng được giới thiệu trong nội dung đào tạo.

LTVN hoạt động trong lĩnh vực khuôn mẫu và nhựa chính xác, là một công ty đến từ Đài Loan và có nhà máy đóng tại khu CN Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. ECO cũng đã cung cấp dịch vụ cho rất nhiều doanh nghiệp lớn trong khu CN này (như Canon, DragonJet, Nippon Steel, Seiyo, Jebsen and Jessen,…). Trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo bộ tiêu chuẩn ISO14000, ECO là một trong những đơn vị đi tiên phong, với hợp đồng tư vấn đầu tiên được thực hiện từ năm 2002.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN